Voorraden:
Hans Audio heeft (gebruikte) apparatuur in enkele stuks. Er bestaat een risico dat wij het product wat u op de website hebt besteld net reeds verkocht hebben in de winkel. Mocht dit onverhoopt gebeuren zullen wij u hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen en de door uw gemaakte overboeking terug storten.

Levertijden:
De levertijden van nieuwe producten kan sterk fluctueren. Wij van Hans Audio zijn afhankelijk van onze leveranciers over de levertijden. Mocht een product niet meer geleverd kunnen worden of vertraagd geleverd worden dan zullen wij u hier van op de hoogte stellen. Indien het product niet meer geleverd kan worden zullen wij u een alternatief voorstellen, geld terug storten of eventueel verrekenen met een nieuwe bestelling.

Foutieve prijzen:
Hans Audio behoud zich het recht voor om producten die foutief of voor 0 euro geprijsd zijn op haar website niet uit te leveren of in behandeling te nemen. Onze website kan eventueel te maken krijgen met technische mankementen. Daarnaast kunnen prijzen fluctueren en kunnen aan genoemde prijzen geen rechten worden verleend.

Artikelen ruilen
De goederen die online aangekocht zijn mogen binnen 14 dagen geruild worden, mits de artikelen en verpakking onbeschadigd zijn. Uitgezonderd zijn artikelen die speciaal voor u zijn bewerkt, bijvoorbeeld materialen op maat gemaakt of op maat besteld. Binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending, wordt het verschuldigde bedrag aan u overgemaakt. De kosten van retourzending komen voor uw eigen rekening en dienen vooraf betaald te worden.

Wet Kopen op afstand
Sinds 1 februari 2001 is de wet “kopen op afstand” van kracht. Door deze wet hebben consumenten een sterkere rechtspositie gekregen, dus ook als het om kopen via internet gaat. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien.

De volgende belangrijke uitbreidingen voor wat betreft de rechten van consumenten zijn in de wet kopen op afstand opgenomen:
Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 14 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag dan administratiekosten in rekening brengen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden.
Wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd, bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden als de consument gebruik maakt van de afkoelingsperiode.
Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen.

De afkoelingsperiode geldt niet in de volgende gevallen:
Aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt
Een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.

De extra plichten van de verkoper zijn als volgt bepaald:
De verkoper moet de volgende gegevens verstrekken voordat consumenten tot koop overgaan:
Zijn identiteit en, bij (gedeeltelijke) vooruitbetaling, zijn postadres
De belangrijkste kenmerken van het product
De prijs van het product (inclusief alle belastingen)
Indien van toepassing, de kosten van aflevering
Wijze van betaling, aflevering of uitvoering
Het al dan niet van toepassing zijn van de afkoelingsperiode
De eventuele geldigheidsduur van het aanbod
De minimale duur van de overeenkomst als het gaat om bijvoorbeeld de aanschaf van een abonnement.

Afwijkingen
We proberen de producten zo waarheidsgetrouw mogelijk af te beelden. U dient echter altijd rekening te houden met eventuele kleine verschillen.

Voorraad
De artikelen zoals getoond in onze internetwinkel zijn niet altijd voorradig. Neem a.u.b. contact op voor informatie betreffende de levertijd.

Niet goed – Geld terug
Als een artikel niet goed is of verkeerd geleverd, wordt het totale aankoopbedrag terugbetaald. De retourzending vindt dan wel zo snel mogelijk plaats, in ieder geval binnen 14 dagen nadat u uw klacht aan ons heb gemeld. Het artikel en de verpakking moeten vanzelfsprekend onbeschadigd en in originele staat zijn.

Klachten
Wij verzoeken u om de geleverde producten zo snel mogelijk te controleren. Heeft u klachten over een door ons geleverd artikel en/of dienst, neem dan alstublieft contact met ons op via telefoon : 0229-756950 of per e-mail : info@hansaudio.nl. Wij zullen vervolgens uw klacht in behandeling nemen en zo spoedig mogelijk naar een oplossing zoeken. Telefonisch of per e-mail word U op de hoogte gebracht van een eventuele oplossing van uw klacht.

Persoonlijke gegevens
Uw gegevens worden in onze database opgeslagen en alleen gebruikt voor het bezorgen van uw bestellingen om de betalingen te kunnen controleren Wanneer u uw persoonlijke gegevens wilt opvragen, corrigeren of aanpassen, e-mail ons dan wat u met uw gegevens wil doen. Wij zullen dan u de gewenste informatie doen toekomen of onze gegevens aanpassen. Wij houden ons aan de Wet Persoonsregistraties.

Kleur en uitvoering
Kleur en afbeeldingen kunnen afwijken van de echte kleuren van onze artikelen.

Prijzen
Alle gepubliceerde prijzen zijn inclusief BTW.

Verzenden
Verzendingen vinden plaats via MyParcel

Prijs en/of constructiewijzigingen zijn altijd voorbehouden.